Saltar ao contido

Padrón Suites

Contacto

  NOME E APELIDOS*

  CORREO ELECTRÓNICO*

  ASUNTO

  CONSULTA  *Campos obrigatorios

  Información básica sobre protección de datos persoais

  Responsables

  Susavila de Ocio e Inversiones, S.L. e Ernesto Gerardo Fernández Susavila

  Finalidades

  Xestión do contacto e da consulta realizada, e no seu caso, se se produce posterior encargo a xestión do mesmo, incluída a xestión administrativa, contable e fiscal do encargo, así como o arquivo do expediente.

  Lexitimación

  Consentimento do interesado, interese do solicitante e propio, así como se se produce encargo posterior a relación que se estableza.

  Cesións

  Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. / Non están previstas transferencias internacionais.

  Dereitos

  Acceso, rectificación, supresión e dereito ao esquecemento, limitación do tratamento, portabilidad, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado..

  + Info